Skal det vere uteis også om 50 år?

Endringane i klimaet er uhyggelege. Vi merkar det, vi òg. Snøen og isen smeltar i polområda, vi opplever meir ekstremvêr, vintrane er blitt mildare, og havet stig. CO2-utslepp frå menneskeleg aktivitet sidan den industrielle revolusjonen er truleg hovudårsaka. Men vi menneska kan gjere noko med det. Løysinga er å erstatte fossilt brensel med fornybar energi. Det skjer. Sol, vind og el-bilar er på frammarsj. Men det er ikkje nok. Og det skjer ikkje raskt nok. Det må meir til. Og det må skje raskare. Bølgjekraft er noko av det verda treng, om vi skal få til eit grønt skifte. Initiativet Wave Energy Solution, som held til i Bergen, utviklar ei løysing som gjer det mogleg å utnytte energien i havbølgjer på økonomisk berekraftig vis. Gründerane har trua. Men prosjektet går sakte framover, fordi det manglar pengar. Difor går denne appellen ut til små og store investorar som tenkjer som dei første som investerte i Tesla, at det er verd å ta risikoen, viss det kan ha ein positiv verknad på verda: Bli med på dette! Les meir og sjå videoar på nettsida www.waveenergysolution.com, og ta kontakt! Helsing Ingvald Straume, utviklar av GlitreTid Web og medgründer i Wave Energy Solution tlf. 95 85 55 99